Hưng Yên có thêm 5 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định công nhận 5 di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm:

Đình Ba Nóc - Ảnh: Hoàng Linh
  • Đình Ba Nóc, xã Bảo Khê (thành phố Hưng Yên)
  • Nhà thờ họ Giang, xã Bình Minh (Khoái Châu)
  • Chùa Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu (Ân Thi);
  • Đền thờ Triệu Việt Vương, xã Dạ Trạch (Khoái Châu);
  • Đền Quốc Mẫu Âu Cơ, xã Hùng Cường (thành phố Hưng Yên).
Theo quyết định, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.