Hưng Yên quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh nCoV

Ngày 2.2, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ký ban hành công văn hỏa tốc số 175/UBND-KGVX về việc cho phép học sinh nghỉ học và dừng các lễ hội đang tổ chức để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Công văn hỏa tốc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 111/TTr-SGDĐT ngày 2.2.2020 về việc đề xuất cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và Sở Y tế tại Tờ trình số 85/TTr-SYT ngày 2.2.2020 về việc cho phép học sinh nghỉ học và dừng các lễ hội đang tổ chức và chưa tổ chức để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3.2.2020 đến ngày 9.2.2020.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo dừng tất cả các lễ hội đang tổ chức và các lễ hội chưa tổ chức khai mạc.
Theo: Báo Hưng Yên