97% người trả lời sai bài toán tiểu học, còn bạn?

DaiKyNguyen.tv 28/08/2020
(Ảnh: chụp màn hình kênh 14)
(Ảnh: Internet)

Theo đó các đáp án của cộng đồng mạng xã hội đều hướng đến các kết quả là 1 và 16.

Thậm chí có người còn cho rằng đáp án nào cũng đúng.

“Để cho những ai bảo bằng 1 tin bằng 16 nhé! 8:2(1+3)=16 vì: Tính trong ngoặc trước lấy 1+3=4, tính ở ngoài 8:2=4 chốt: 4×4=16“, bạn L.Đ bình luận.

“Đây là bẫy trong thứ tự làm phép tính. Các bạn cộng trong ngoặc trước là đúng. Nhưng khi biểu thức chỉ còn toàn nhân, chia bình đẳng thì các bạn ưu tiên phép nhân trước là sai. Khi biểu thức chỉ còn phép nhân chia thì phải ưu tiên tính từ trái qua phải theo lần lượt nhé”, bạn V.D bình luận.

“Phải viết đầy đủ dấu thì mới ra = 16. Nếu viết đầy đủ dấu thì tính bình thường còn dính với nhau = 1 vì viết dính với nhau đồng nghĩa với việc chúng gắn kết với nhau từ trước. Bài này đáp án nào cũng đúng hết“, bạn T.A lý giải theo một góc độ khác.

(Ảnh: Internet)

Một bình luận nhận được rất nhiều đồng tình của dân mạng: “Theo mình biết thì có 2 quy tắc làm Toán là PEMDAS (thứ tự phép tính: dấu ngoặc, số mũ, nhân, chia, cộng, trừ) và BODMAS (thú tự ưu tiên: dấu ngoặc, chia, nhân, cộng, trừ từ trái qua phải).

Về mặt kỹ thuật thì 2 cái đều đúng và có thể tóm gọn lại như sau:

Theo PEMDAS: 8 : 2 x (1 + 3) = 8 : 2 x 4 = 16

Theo BODMAS: 8 : 2(1+3) = 8: 2(4) = 8 : 8 = 1“.

Còn bạn đưa ra đáp án là bao nhiêu?
DaiKyNguyen.tv