Tác giả: Hạnh Trần thanh tai thanh tai singer dan ca vi dam nhac xu nghe dan ca tru tinh que huong dan ca nghe tinh hung yen mien nho