Hưng Yên: Dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến giao thông liên tỉnh

Ngày 7/9/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công điện số 2360/CĐ-CTUBND về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại các tuyến giao thông liên tỉnh. Nội dung công điện như sau:
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phù hợp với tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Sở Y tế; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung: Dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại các tuyến giao thông liên tỉnh từ 00 giờ ngày 8/9/2020. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Công an và chính quyền các địa phương thực hiện việc theo dõi, giám sát, điều tra, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp nguy cơ và người về từ vùng, địa phương có dịch theo đúng quy định.