Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm chuẩn 2020: Cao nhất 18,5

Lao Động 05/10/2020
Cụ thể, điểm chuẩn năm nay dao động trong khoảng 15,5 - 18,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm công nghệ; Sư phạm Tiếng Anh.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2020:Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm chuẩn 2020.

Lao Động