Nhiều lãnh đạo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Zing News 26/10/2020

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đi cạnh bà là ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.Bà Phóng được giới thiệu về những hình ảnh hoạt động của địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020.Về dự đại hội có nhiều lãnh đạo Trung ương và các địa phương lân cận. Trong ảnh là Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm.Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương.Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà (trái) và ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long.Các đại biểu trong lễ khai mạc. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”.Có 339 đại biểu đại diện cho hơn 69.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về dự đại hội. Theo chương trình trong 2 phiên làm việc ngày 25 và 26/10, đại hội tiến hành các nội dung như: Thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đề nghị mỗi đại biểu về dự đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận.

Theo Báo cáo Chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Hưng Yên đã hoàn thành hầu hết chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao, vượt sớm so với kế hoạch trong bối cảnh vừa tập trung giải quyết hiệu quả đối với những tình huống khó, mới, phức tạp như đại dịch Covid-19.

Trong 5 năm qua, Hưng Yên đã phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Quy mô nền kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt 102.000 tỷ đồng, bằng 1,73 lần so với 2015.

Bình quân giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%/năm (mục tiêu tăng từ 7,5-8%/năm). Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2,78%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 10,3%/năm; thương mại, dịch vụ tăng 6,84%/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 16,19%/năm...

Zing News