Hưng Yên cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

về việc cho phép học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 31.1, UBND tỉnh ban hành công văn hỏa tốc số 212/UBND-KGVX về việc cho phép học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1.2.2021 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tổng vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo an toàn trường học; tăng cường tuyên truyền để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh hiểu đúng và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Tổ chức giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh ôn tập qua các công cụ, phần mềm dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ học. Khởi động hệ thống, quy trình tổ chức dạy học trực tuyến chính khóa để chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống thời gian nghỉ học kéo dài.