Tỉnh Hưng Yên được phân bổ 33.130 liều vắc xin phòng Covid-19


Tỉnh Hưng Yên vừa tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19 đợt 5. Theo đó, tỉnh được Bộ Y tế phân bổ 33.130 liều vắc xin phòng Covid-19, gồm 3 loại: Astrazeneca (16.000 liều), Pfizer (1.170 liều) và Moderna (15.960 liều).

Tỉnh đang xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên cơ sở Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
Nguồn: Báo Hưng Yên