Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

THY 11/09/2021
Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng từ trần lúc 3h45 phút, ngày 11/9 tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh nặng, thọ 72 tuổi.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh qua đời do bệnh nặng, sức yếu. Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng ông sẽ được thông báo sau.
Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: AFP.

Đại tướng Phùng Quang Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.

Ông là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Xuất thân từ chiến sỹ, Tiểu đội phó của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, sau nhiều năm phấn đấu và học tập, ông ông lần lượt giữ nhiều vị trí ở Trung đoàn như Tham mưu trưởng, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng. Từ 1/1983-12/1983, ông là học viên Học viện thực hành Liên Xô.

Trở về, ông giữ vị trí Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, rồi Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách Sư đoàn 390, Sư đoàn trưởng Sư đoàn. Từ 8/1988 - 7/1989, ông làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, sau đó tiếp tục đi học tại Học viện Vôrôsilốp, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô và học viên tại Học viện Quân sự cao cấp.

Nhiều vị trí ông kinh qua sau đó như Tham mưu trưởng Quân đoàn 1; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu; Tư lệnh Quân khu 1.

Từ tháng 6/2001 đến 4/2006, ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Từ 4/2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.