Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021

baohungyen 15/09/2021
Ngày 14.9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2193/UBND-KGVX bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, đồng thời bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình ảnh trực quan; công khai tên cơ sở vi phạm, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm…

Nội dung tuyên truyền cần tập trung: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực hiện đúng các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm như quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; yêu cầu về kiến thức, thực hành của người sản xuất, kinh doanh; quy định về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; quy định về đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa. Đối với người tiêu dùng, hướng dẫn lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các loại bánh nướng, bánh dẻo, kẹo, nước giải khát… có nhãn mác đầy đủ, có nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng…

Đào Doan
baohungyen