Hưng Yên: Điều chỉnh thời gian hiệu lực giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người vào tỉnh

baohungyen 10/09/2021
Ngày 9.9.2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2148/UBND-KGVX điều chỉnh thời gian hiệu lực giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người vào tỉnh.

Theo đó, thời gian hiệu lực hiện nay của giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người vào tỉnh Hưng Yên sẽ là 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, thay vì 48 giờ như Công văn số 2033/UBND-KGVX đã ban hành ngày 29.8.2021.

Đối với hiệu lực giấy xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh không thay đổi (vẫn là 48 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu).

Việc điều chỉnh thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhưng vẫn bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào địa bàn. Qua đó ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ ngoài vào địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; UBND cấp xã căn cứ hiệu lực của giấy xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để tổ chức kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả người qua chốt, người vào địa bàn tỉnh theo quy định.

PV
baohungyen