Khác biệt giữa các chỉ thị phòng chống Covid-19

THY 03/09/2021
Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng khác nhau về quy mô cấm tập trung đông người, dịch vụ phải dừng hoạt động và hạn chế giao thông.