Năm học 2021-2022: Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Trong năm học 2021-2022, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên không thay đổi. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng là 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, tương đương khoảng 67 nghìn đồng/em mỗi tháng. Với mức hỗ trợ 30% từ ngân sách nhà nước, số tiền thực tế sẽ đóng gần 47 nghìn đồng/tháng, tương đương 563 nghìn đồng/năm.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên (Ảnh minh họa, chụp trước ngày 27/4/2021).


Không thay đổi về mức đóng

Trong những năm qua, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên luôn là chính sách an sinh xã hội nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, không vì mục đích lợi nhuận.

Chính sách được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không chỉ bảo đảm cho các em được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu để yên tâm học tập, mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Từ đó, các em có cơ hội được khám, chữa bệnh được khỏe mạnh và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có một số điểm cần chú ý sau.
Phương thức và mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Trước hết, về mức đóng, trong năm học này, không có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở,(tương đương với 4,5% x 1.490.000 đồng = 67.050 đồng/ học sinh/ tháng. Mức đóng cho 1 năm là 804.600 đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Học sinh, sinh viên chỉ đóng 70% mức đóng. Như vậy, số tiền thực tế mà mỗi học sinh, sinh viên sẽ đóng là 46.935 đồng/tháng, tương đương với 563.220 đồng/năm.

Tiếp đó, về phương thức và nơi đăng ký tham gia, Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đăng ký tham gia tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học.

Về quyền lợi khi tham gia, học sinh, sinh viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Các em được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường hoặc cơ sở y tế theo quy định. Đồng thời, được chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Người tham gia cũng được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định vào tháng đầu mỗi quý. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về bảo hiểm y tế.

Gần 2.300 tỷ đồng chi trả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Vào năm học 2020-2021, toàn quốc có hơn 18 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, có hơn 14,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia tại nhà trường; 3,5 triệu em tham gia theo nhóm bảo hiểm y tế khác như hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...

Trong năm 2020, hơn 6,8 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gần 2.300 tỷ đồng.

Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo một số cách. Như truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the- bhyt.aspx.

Bên cạnh đó, cũng có thể nhắn tin theo cú pháp: BH THE “Mã thẻ bảo hiểm y tế” gửi 8079, hoặc gọi điện đến Tổng đài 1900.9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.

Người tham gia cũng nên cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” để theo dõi quá trình đóng - hưởng bảo hiểm y tế của bản thân; cập nhật các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện một số dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội.

Từ tháng 6/2021, người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có học sinh, sinh viên, có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy, để đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiện ích này giúp người tham gia bảo hiểm y tế tiết kiệm thời gian khi đi khám, chữa bệnh, không còn lo thủ tục khám, chữa bệnh sẽ khó khăn khi mất, hay hỏng thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Mức hưởng với học sinh, sinh viên

Thứ nhất, khi học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nếu đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh.


- Nếu không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh học sinh, sinh viên được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng như sau: 100% khi khám, chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện; 100% khi khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; 40% khi khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương.

- Không xuất trình đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các trường hợp:

+ Khám, chữa bệnh ngoại trú được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng.

+ Khám, chữa bệnh nội trú được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,5 = 745.00 đồng.

Thứ hai, khi học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các trường hợp:

- Khám, chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng.

- Khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,5 = 745.000 đồng.

- Khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng tối đa 1 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 1,0 = 1.490.000 đồng.

- Khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương được hưởng tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 2,5 = 3.725.000 đồng.

Thứ ba, trường hợp cấp cứu, học sinh, sinh viên được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Theo nhandan.com.vn