Tỉnh Hưng Yên đã tiêm trên 200 nghìn mũi vắc xin phòng Covid-19

baohungyen 27/09/2021
Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm trên 200 nghìn mũi vắc xin phòng Covid-19, đạt khoảng 20% dân số được tiêm 1 mũi. Hiện nay, tỉnh đang triển khai tiêm đợt 9 với trên 150 nghìn liều vắc xin; 280 dây chuyền tiêm tham gia công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm.
Ngoài nhân viên y tế, cán bộ, hội viên các đoàn thể tại địa phương đã tích cực tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng, góp phần bảo đảm công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Đào Doan
baohungyen