Tổ chức Tết Trung thu năm 2021

bhy 01/09/2021
Ngày 31.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2062/UBND-KGVX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2021. Nội dung như sau:

Thực hiện Công văn số 2919/LĐTBXH-TE ngày 31.8.2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021; nhằm bảo đảm cho trẻ em được đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, UBND tỉnh yêu cầu:

1- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19. Quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là đối với nhóm trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị dài ngày, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em. Tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng của Covid-19: phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em trong đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội dài ngày. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Không tổ chức “Đêm hội trăng rằm" cho trẻ em. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào dịp Tết Trung thu. Bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng, độc hại, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

2- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo hoạt động trong dịp Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; trích Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để tặng quà, trao học bổng, bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn đoàn viên, đội viên các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em trong đại dịch Covid-19; tổ chức các cuộc thi, sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giải trí dành cho trẻ em trên môi trường mạng; vận động, hỗ trợ gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

4. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tăng cường thời lượng, chương trình phát sóng các chuyên mục, sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giải trí dành cho trẻ em vào dịp Tết Trung thu năm 2021.

5- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức tốt các hoạt động vì trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.

bhy