Bài toán đơn giản gây tranh cãi

Phép toán xuất hiện từ những năm 1950 nhưng đến nay vẫn còn những cãi quanh cách giải.

Gần đây, một bài toán được dân mạng quốc tế truyền tay nhau, thoạt nhìn trông đơn giản nhưng vẫn xảy ra cuộc tranh luận về đáp án.


>> Xem đáp án

Nancy (st)