Hưng Yên huy động hơn 2.600 máy tính hỗ trợ học sinh nghèo

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Chương trình hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ việc dạy và học trực tuyến; đồng thời đảm bảo không học sinh nào không hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, chương trình sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2021 sẽ huy động ít nhất 2.676 máy tính hoặc các thiết bị thông tin khác cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh phục vụ học trực tuyến.

Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2022-2023 với mục tiêu tiếp tục thực hiện và huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới 100% học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được trang bị máy tính để học trực tuyến.

Chương trình sẽ huy động nguồn lực tổng thể của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và từ nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ học sinh đủ điều kiện học trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.

Theo kế hoạch, Chương trình "Sóng và máy tính cho em" sẽ hỗ trợ giảm giá, miễn cước Internet di động, cước Internet băng rộng cố định, đảm bảo hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến; đảm bảo hạ tầng Internet có thể kết nối 100% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
Đỗ Huyền (TTXVN)