Lùi thời gian cấp đổi cho giấy phép lái xe hết hạn

THY 01/10/2021
Do nhiều địa phương giãn cách xã hội nên gần 15.000 người có giấy phép lái xe hết hạn được lùi thời gian làm thủ tục cấp đổi.

Ngày 1/10, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải địa phương cho phép người cư trú trên địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 được làm thủ tục đổi giấy phép lái xe. Các giấy phép lái xe hết hạn sẽ được cộng thêm số ngày địa phương áp dụng Chỉ thị 16 để tính thời điểm hết hạn.

Sau khi hết giãn cách, người dân phải đi cấp đổi giấy phép lái xe trong một tháng. Nếu quá một tháng, người dân không được hưởng hỗ trợ trên.

Lái xe sử dụng giấy phép lái xe quá hạn sẽ bị phạt. Ảnh: Phương Sơn

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở tăng cường cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thuận lợi cho người dân.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến cuối tháng 8, cả nước có gần 15.000 giấy phép lái xe bị quá thời hạn. Nguyên nhân là một số địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến người dân không thể đi gửi hồ sơ và chụp ảnh trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Thông tư số 12 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới một năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy; người có giấy phép quá thời hạn sử dụng từ một năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép.