Tại sao không nên bỏ qua mũi vaccine Covid-19 thứ hai?

Một mũi vaccine Covid-19 có thể làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của virus nhưng liều thứ hai mang lại hiệu quả tốt hơn.


(Video: UC Davis Health)