Hưng Yên - Vùng đất hưng thịnh và yên bình

vov 27/05/2022
Theo sử sách, ngày 8/11/1831, vua Minh Mạng ban chiếu chia các trấn phía Bắc thành 18 tỉnh. Tỉnh Hưng Yên ra đời từ đấy. Trải qua năm 190 năm phát triển, Hưng Yên phát triển mạnh mẽ, trở thành một vùng đất đúng như tên gọi: hưng thịnh và yên bình.

vov