Tỉnh Hưng Yên xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021

Lệ Thu 11/05/2022
Theo kết quả công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (Chỉ số PAPI) năm 2021, tỉnh Hưng Yên xếp ở vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với 45.366 điểm, tăng 39 bậc so với năm 2020. 

Ảnh minh hoạ

Trong đó, có 5/8 chỉ số thành phần của Chỉ số PAPI thuộc nhóm đạt điểm cao nhất gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công. 3/8 chỉ số thuộc nhóm đạt điểm trung bình gồm: Trách nhiệm giải trình với người dân; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử. Không có chỉ số nào thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất.
Lệ Thu