Hưng Yên: 79,5% số công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học

Lệ Thu 14/08/2022
Hưng Yên: 79,5% số công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học

 
Ảnh minh hoạ

Toàn tỉnh hiện có 1.346 công chức cấp xã, đạt tỷ lệ 96,3% số vị trí biên chế công chức được giao. Trong đó, 1.070 người có trình độ chuyên môn đại học, đạt tỷ lệ 79,5%; trình độ cao đẳng 53 người, chiếm 3,9% và trình độ trung cấp 223 người, chiếm 16,6%. Về trình độ lý luận chính trị, có 38 người đạt trình độ cao cấp, cử nhân, chiếm 2,8%; trình độ trung cấp 401 người, chiếm 29,8%; trình độ sơ cấp có 112 người, chiếm 8,3%...
Lệ Thu